ข่าวประชาสัมพันธ์


 

 **กำหนดการลงทะเบียนวิชากิจกรรมชุมนุม**

1. การลงทะเบียนชุมนุมให้เข้าที่ www.nukul.net

2. เริ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่  20- 24 พฤษภาคม 2559

3.นักเรียนมีสิทธิ์ในการเข้าใช้   1 คน ต่อ 1 รหัสกิจกรรมเท่านั้น

4. การเข้าใช้งาน  ผู้ใช้   และ รหัสผ่าน ให้ใช้   รหัสประจำตัวนักเรียนเหมือนกัน    

ตัวอย่าง :  ลงชี่อสมัคร  : กิจกรรมชุมนุม DIY

                   รหัสนักเรียน       10552

                   รหัสผ่าน             10552    

                 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  

 เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จะปรากฏข้อความตามข้างล่าง

                    รหัสนักเรียน     :  10552   

                  ชื่อสกุล         :   นายนพรัตน์   ไชยสรีสงคราม

                  ระดับชั้น        :   4/1

                                        ยืนยันการลงทะเบียน

          ถ้าชื่อและห้องเรียนไม่ถูกต้อง  กรุณาอย่ายืนยันการลงทะเบียน

5.กรณีลงทะเบียนผิดพลาดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ให้ติดต่อที่

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมชุมนุมนักเรียน
ครูวงเดือน โปทาหนัก   (ห้องวิชาการ)  โทร 0885603543

ครูณัฐปานี  สนิทสตรี    (ห้องวิชาการ )  โทร 0934350502
-------------------------------------------------------------------------

6.ประกาศเพิ่มเติม (กรณีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5, 6)

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่เรียน รด.(รักษาดินแดน) 

  ให้ลงทะเบียนได้เฉพาะ รด.(รักษาดินแดน) เท่านั้น 

7.ถ้าหากนักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกชุมนุมในวัน-เวลาตามกำหนด

   ทางโรงเรียนจะเลือกชุมนุมให้กับนักเรียนเข้าชุมนุมที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร